Cathode Copper

  • Katodni bakar 99,99%–99,999% Visokokvalitetni čisti bakar 99,99% 8,960g/cbcm

    Katodni bakar 99,99%–99,999% Visokokvalitetni čisti bakar 99,99% 8,960g/cbcm

    Katodni bakar se općenito odnosi na elektrolitički bakar. Blister bakar (koji sadrži 99% bakra) je unaprijed napravljen u debelu ploču kao anoda, čisti bakar se pravi u tanki lim kao katoda, a miješana otopina sumporne kiseline i bakra sulfat se koristi kao elektrolit.Nakon elektrifikacije, bakar se rastvara sa anode u bakrene jone (Cu) i prelazi na katodu.Nakon što stignu do katode, dobijaju se elektroni i čisti bakar (poznat i kao elektrolitički bakar...